OZNAČOVANIE TVRDOSTI GRAFITOVÝCH TÚH

Označovanie tvrdosti grafitových ceruziek:

ART = umelecké

GRAPHIC = grafické

TECHNIC = technické

Najmäkšia tuha je označená ako 8B

Stredná tvrdosť je považovaná HB

Najtvrdšia tuha je označená ako 10H