PERÁ PARKER A ICH OZNAČOVANIE

Vysvetlivky ku skratkám používaných pri perách PARKER:
BP - guličkové pero
RB - roler alebo takzvané keramické pero
FP - plniace pero
PCL - pentelka - mechanická ceruzka

GT - zlatý hrot
CT - strieborný hrot
B = ball (gulička),  P = point  (špička, hrot),
FP = fountain pen (plniace pero),