TLAČ Z DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Tlačíme dokumenty z digitálnych médií ako sú CD, USB kľúče …..
Upozorňujeme, že tlačíme iba dokumenty v  „pdf“ formáte. Za dokumenty v inom formáte neberieme zodpovednosť, žiadne dokumenty neupravujeme.
Dokumenty zaslané na našu mailovú adresu netlačíme.

CENNÍK ZA ČIERNO BIELU TLAČ:
Cena za vytlačenie jednej čierno-bielej strany formátu A4 je 0,10€
Cena za vytlačenie jednej čierno-bielej strany formátu A3 je 0,20€
– obojstranná kópia je dvojnásobkom ceny za jednostrannú kópiu

CENNÍK ZA FAREBNÚ TLAČ:
Cena za vytlačenie jednej farebnej strany formátu A4 je 0,78€
– obojstranná kópia je dvojnásobkom ceny za jednostrannú kópiu

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.