KOPÍROVANIE ČIERNO BIELE DO FORMÁTU A3

Cenník čierno – bieleho kopírovania:
Počet listov Cena za stranu formátu A4
1 – 100 listov 0,07 €
Nad 101 listov 0,06 €
Pri tlači z digitálnych médií 0,10 €
Cenník doplnkových služieb:
Spinkovanie 10 spiniek 0,04 €
Dierovanie 10 listov 0,04 €
– obojstranná kópia je dvojnásobkom ceny za jednostrannú kópiu
– kópia formátu A3 je dvojnásobkom ceny za jednostrannú kópiu formátu A4
– pri kopírovaní z kníh, zošitov,atypických formátov a predlôh nespôsobilých na spracovanie automatickým podávačom, platia ceny ako pri tlači z digitálnych médií a nevzťahuje sa na ne žiadna množstevná zľava
– kopírovanie na iný materiál ako je 80g papier vykonávame za príplatok k cene
– úpravy dokumentov nevykonávame
– pri tlači z digitálnych médií neručíme za výsledok, pokiaľ podklady nebudú spracované v PDF formáte

– knihy a časopisy nekopírujeme

Všetky ceny sú už uvedené s 20% DPH.