Publikované

7. Nadobudnutie vlastníctva

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru pri zásielkovom predaji, prevzatím veci na mieste dodania ním určenom.

7.2. 
     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od kuriera.